ADVIES

Onze dienstverlening is maatwerk. Wij stemmen onze aanpak altijd af op uw behoefte.

Advies

Kunt u elk van onderstaande vragen met ja beantwoorden?

 • Ik voldoe aan wet- & regelgeving.
 • Klanten maken geen misbruik van mijn diensten.
 • Mijn accountant is niet lastig.
 • Ik heb geen financiële- of kasverschillen.
 • Ik weet wat de impact is van de risico’s die ik loop.
 • Mijn medewerkers maken weinig tot geen fouten.
 • Ik heb geen ondercapaciteit.
 • Mijn doorlooptijden zijn goed.
 • De motivatie van mijn medewerkers is hoog ook bij handwerk/repetitief werk.
 • Ik gebruik mijn data optimaal .
 • Ik heb inzicht in mijn processen.
 • Mijn bedrijf is compliant.

Mocht u één of zelfs meerdere vragen niet met ja beantwoord hebben, schrik niet.

Ook uw bedrijf heeft operationele, administratieve en financiële processen. Deze zijn nodig ter ondersteuning van uw dagelijkse bedrijfsvoering. Helaas zijn ze vaak ook kwetsbaar voor misbruik (fraude) en fouten. Hierdoor voldoet u niet aan wet- & regelgeving of ze kosten u tijd, geld en klanten.

Wij kunnen u helpen!

Overzicht in één oogopslag

Onze Rendement Advies Scan (voor het midden- en kleinbedrijf) of onze Fraud & Failure Assessment laat u binnen een tijdsbestek van een paar weken zien hoe en waar uw bedrijf kwetsbaar is en welke impact dit heeft.

Aan de hand van ons rapport ziet u direct waar voor u de beste kansen liggen. Wij laten u zien welke mogelijkheden u heeft om die kansen te benutten.

Via een holistische aanpak

Onze aanpak is kwalitatief en kwantitatief van aard. We doen het vooral samen met u en zijn gericht op het verhogen van uw rendement! 

Ons onderzoek bestaat onder andere uit het interviewen van personeel, observatie, het onderzoeken van werkinstructies & procesbeschrijvingen en het analyseren van data.

Onze RAS laat u binnen een tijdsbestek van een paar weken zien hoe en waar uw bedrijf kwetsbaar is en welke impact dit heeft. Aan de hand van ons rapport ziet u direct waar voor u de beste kansen liggen. Wij laten u zien welke mogelijkheden u heeft om die kansen te benutten.

Voordelen

 • Inzicht in de oorzaak van het kwetsbare proces/de kwetsbare processen.
 • Impact van het kwetsbare proces. Financieel maar ook gericht op aspecten zoals beleid en medewerkers- en klanttevredenheid.
 • Advies om kwetsbaarheden te verminderen.

Impact

 • Euro’s: minder verspilling meer winst.
 • Proces: automatisering, lager foutenpercentage, en een snellere doorlooptijd
 • Mens: hogere klanttevredenheid, een betere reputatie en een hogere medewerkerstevredenheid.

Onze FFA laat u binnen een tijdsbestek van een paar weken zien hoe en waar uw bedrijf kwetsbaar is en welke impact dit heeft. Aan de hand van ons rapport ziet u direct waar voor u de beste kansen liggen. Wij laten u zien welke mogelijkheden u heeft om die kansen te benutten.

We kijken hierbij naar belangrijke onderdelen zoals beleid, preventie, detectie, bewustwording, rapportage & monitoring en aanwezige frameworks en controls.

Voordelen

 • Inzicht in de oorzaak van het kwetsbare proces/ de kwetsbare processen..
 • Impact van het kwetsbare proces. Niet alleen financieel maar ook op andere onderdelen zoals rendement, schadelast en medewerkers- en klanttevredenheid.
 • Gericht advies in lijn met uw risicobereidheid om kwetsbaarheden te verminderen.

Impact

 • Verlaging operationele kosten;
 • Verbetering van productiviteit;
 • Verlaging van doorlooptijd;
 • Verhoging van klanttevredenheid;
 • Verhoging van medewerkerstevredenheid;
 • Versterking van imago & reputatie;
 • Versteviging in control statement.

Een impressie van een door ons uitgevoerde scan: