DIENSTEN

Onze dienstverlening is maatwerk. Wij stemmen onze aanpak altijd af op uw behoefte.

Quick Scan

Insights & Analytics

Toolbox

Coaching & Consult

Quick Scan

Overzicht in één oogopslag

De quick scan laat zien hoe uw organisatie scoort op de onderstaande onderdelen. U ziet direct waar voor u de beste kansen liggen. Wij laten u zien welke mogelijkheden u heeft om die kansen te benutten.

Voorkomen van fouten en fraude is een taak van elke medewerker binnen een organisatie.
Sterker nog: het is onderdeel van risicobeheersing in het algemeen en vraagt een ketenbrede aanpak van lijn- tot staf en van directie tot werkvloer. Een beleidsplan schept duidelijke kaders voor de uitvoering van werkzaamheden om fraude te voorkomen. Wij kunnen samen met u het bestaande beleid reviewen of een nieuwe beleidsplan opstellen.

Het start allemaal met bewustzijn. Denk hierbij aan bewustzijn bij het (door)ontwikkelen van uw product, distributie of propositie. En ook de belangrijke werkprocessen zoals claims-, aanvraag-, declaratie en kasprocessen. Wij faciliteren u in de verhoging van het bewustzijn met bijvoorbeeld een compleet bewustzijnsprogramma.

Het risico van fouten en fraude moet altijd onderdeel zijn van risk assessments.  Belangrijk is dat organisaties hierbij producten en processen op reguliere basis toetsen op hun fraudegevoeligheid.

Voorkomen is beter dan genezen. Wij helpen u om met de planning, ontwikkeling en implementatie van de juiste maatregelen. Denk hierbij aan organisatie- en systeemcontroles.

Elk product of proces kent eigen onderzoeksindicatoren. Leissner & Van der Molen helpt niet alleen bij het ontwikkelen en implementeren van deze indicatoren maar ondersteunt ook bij een lessons learned loop en de vertaalslag van detectie naar preventie.

Maatwerkrapportages en real-time dashboards zijn afgestemd op product, proces en doelgroep. Ze geven niet alleen inzicht in het resultaat en potentie,  maar ook in het effect van genomen maatregelen.

Alleen gekwalificeerd en geregistreerd personeel mag fraudeonderzoek uitvoeren. Wij helpen u met de procesinrichting en de opleiding of eventuele inhuur. Ook brengen wij uw medewerkers in contact met andere fraudebestrijders uit het vak.

Bij gedegen bestrijding van fraude en fouten maken controls onderdeel uit van een Control Framework. In dit framework staan de belangrijkste risico’s en de beheersmaatregelen op het vlak van preventie, detectie en repressie. Wij helpen uw organisatie bij de ontwikkeling, implementatie en/of evaluatie van dit waardevolle framework.

Insights & Analytics

Meer grip op uw cijfers

Wij geloven in de kracht van eigen data van goede kwaliteit. Dat vormt dé basis voor krachtige analyses die zinvolle inzichten opleveren. Daarmee kunnen organisaties gericht sturen en blijvend verbeteren.

Vanuit Insights & Analytics ondersteunen wij organisaties bij de verschillende stappen die hierbij nodig zijn:

 • Data cleaning voor eenduidige & uniforme data
 • Databasemanagement
 • Procesborging
 • Koppelen met claim-, aanvraag-, declaratie- of kasgegevens
 • Structurering van ongestructureerde data zoals (online) vrije tekst
 • Koppelen aan externe bronnen
 • Funneling & trends
 • Correlatieanalyses
 • Tekstclassificatie, sentimentanalyse & visualisatie
 • Machine Learning Analyse
 • Benchmarking: stuurinformatie die geschikt is om te sturen
 • KPI-stelling: targets die bijdrage blijvende verbetering
 • Detectie-op-maat
 • Lessons Learned voor preventie en betere detectie

Toolbox

Oplossingen uit de praktijk

Wij hebben maatwerkoplossingen uit de praktijk. Deze zijn eenvoudig te implementeren en leiden direct tot een merkbaar resultaat.

Zomaar een greep uit de oplossingen die wij u kunnen bieden:

 • Managementinformatie (terugkerende rapportage of dashboard)
 • E-learning modules
 • Onboardingsessie
 • Control Frameworks
 • Closed File review
 • Nudging (gedragsbeïnvloeding)
 • Correlatieanalyses (ontdek indicatoren uit eigen data)
 • Inbrengen of versterken Lessons Learned Loop
 • Funneling (leads, onderzoeken en conversie in relatie tot totaal aan claims en aanvragen)
 • In- en externe benchmarking

Coaching & Consult

Verbinding, coaching en begeleiding

Wij ondersteunen u projectmatig bij de belangrijkste aandachtsgebieden uit de Quick scan of bij complexe vraagstukken.

Waarbij wij:

 • De verschillende bloedgroepen binnen uw organisatie verbinden in een snel veranderende digitale werkelijkheid.
 • Uw medewerkers coachen om bestaande kennis en kunde nog beter in te zetten
 • U begeleiden om (innovatieve) maatregelen in te zetten die het meest geschikt zijn voor uw situatie.