DIENSTEN

Onze dienstverlening is maatwerk. Wij stemmen onze aanpak altijd af op uw behoefte.

Quick Scan

Insights & Analytics

Toolbox

Academy

Quick Scan

Overzicht in één oogopslag

De quick scan laat zien hoe uw organisatie scoort op de onderstaande onderdelen. U ziet direct waar voor u de beste kansen liggen. Wij laten u zien welke mogelijkheden u heeft om die kansen te benutten.

Voorkomen van fouten en fraude is een taak van elke medewerker binnen een organisatie.
Sterker nog: het is onderdeel van risicobeheersing in het algemeen en vraagt een ketenbrede aanpak van lijn- tot staf en van directie tot werkvloer. Een beleidsplan schept duidelijke kaders voor de uitvoering van werkzaamheden om fraude te voorkomen. Wij kunnen samen met u het bestaande beleid reviewen of een nieuwe beleidsplan opstellen.

Het start allemaal met bewustzijn. Denk hierbij aan bewustzijn bij het (door)ontwikkelen van uw product, distributie of propositie. En ook de belangrijke werkprocessen zoals claims-, aanvraag-, declaratie en kasprocessen. Wij faciliteren u in de verhoging van het bewustzijn met bijvoorbeeld een compleet bewustzijnsprogramma.

Het risico van fouten en fraude moet altijd onderdeel zijn van risk assessments.  Belangrijk is dat organisaties hierbij producten en processen op reguliere basis toetsen op hun fraudegevoeligheid.

Voorkomen is beter dan genezen. Wij helpen u om met de planning, ontwikkeling en implementatie van de juiste maatregelen. Denk hierbij aan organisatie- en systeemcontroles.

Elk product of proces kent eigen onderzoeksindicatoren. Leissner & Van der Molen helpt niet alleen bij het ontwikkelen en implementeren van deze indicatoren maar ondersteunt ook bij een lessons learned loop en de vertaalslag van detectie naar preventie.

Maatwerkrapportages en real-time dashboards zijn afgestemd op product, proces en doelgroep. Ze geven niet alleen inzicht in het resultaat en potentie,  maar ook in het effect van genomen maatregelen.

Alleen gekwalificeerd en geregistreerd personeel mag fraudeonderzoek uitvoeren. Wij helpen u met de procesinrichting en de opleiding of eventuele inhuur. Ook brengen wij uw medewerkers in contact met andere fraudebestrijders uit het vak.

Bij gedegen bestrijding van fraude en fouten maken controls onderdeel uit van een Control Framework. In dit framework staan de belangrijkste risico’s en de beheersmaatregelen op het vlak van preventie, detectie en repressie. Wij helpen uw organisatie bij de ontwikkeling, implementatie en/of evaluatie van dit waardevolle framework.

Insights & Analytics

Meer grip op uw cijfers

Wij geloven in de kracht van eigen data van goede kwaliteit. Dat vormt dé basis voor krachtige analyses die zinvolle inzichten opleveren. Daarmee kunnen organisaties gericht sturen en blijvend verbeteren.

Vanuit Insights & Analytics ondersteunen wij organisaties bij de verschillende stappen die hierbij nodig zijn:

 • Data cleaning voor eenduidige & uniforme data
 • Databasemanagement
 • Procesborging
 • Koppelen met claim-, aanvraag-, declaratie- of kasgegevens
 • Structurering van ongestructureerde data zoals (online) vrije tekst
 • Koppelen aan externe bronnen
 • Funneling & trends
 • Correlatieanalyses
 • Tekstclassificatie, sentimentanalyse & visualisatie
 • Machine Learning Analyse
 • Benchmarking: stuurinformatie die geschikt is om te sturen
 • KPI-stelling: targets die bijdrage blijvende verbetering
 • Detectie-op-maat
 • Lessons Learned voor preventie en betere detectie

Toolbox

Oplossingen uit de praktijk

Zoekt u maatwerkoplossingen uit de praktijk? Deze zijn eenvoudig te implementeren en leiden direct tot een merkbaar resultaat.

Zomaar een greep uit de oplossingen die wij u kunnen bieden:

 • Managementinformatie (terugkerende rapportage of dashboard)
 • Onboardingsessie
 • Control Frameworks
 • Closed File review
 • Nudging (gedragsbeïnvloeding)
 • Correlatieanalyses (ontdek indicatoren uit eigen data)
 • Inbrengen of versterken Lessons Learned Loop
 • Funneling (leads, onderzoeken en conversie in relatie tot totaal aan claims en aanvragen)
 • In- en externe benchmarking

Academy

Digitaal, klassikaal, in-house of persoonlijk

WIj hebben verschillende opleidingsvormen waarbij wij:

 • Laagdrempelig het bewustzijn voor fouten en fraude verhogen bij uw medewerkers in de hele organisatie (E-learning & Micro-learning)
 • Uw medewerkers trainen om zich te bekwamen in de basis van data analyse & business intelligence (Business Intelligence Basics)
 • Uw data professionals  specialiseren in één van de disciplines binnen data science (Advanced Analytics)

Algemeen
Toepassing in de praktijk staat in deze opleiding centraal. Daarom hebben deelnemers de mogelijkheid om vraagstukken uit hun eigen werkpraktijk in te brengen. Alle dagdelen zijn gebaseerd op hands-on praktijkcases en standaarddata. Daarbinnen staat de driehoek van manipuleren, visualiseren en adviseren centraal.

Vereisten
Oefening baart kunst: de belangrijkste vereiste is dan ook dat deelnemers graag werken met data en business intelligence.

Leerdoelen
Na afloop is de deelnemer in staat om op een basisniveau:

 • Data(bases) te lezen / in te laden
 • Data te cleanen/schonen;
 • Data te combineren, verrijken en aggregeren;
 • Eenvoudige analyse- en visualisatietechnieken toe te passen;
 • Gesprekspartner te zijn over toepassing van complexe technieken;
 • Strategisch te visualiseren voor een groter effect van bestaande rapportages;
 • Rapportages te automatiseren/versnellen voor tijdwinst en nauwkeurigheid.

Applicaties
Excel, Powerpoint, MS Power BI en R.

Voor wie?
Alle medewerkers met data science affiniteit, maar in het bijzonder: risk managers, product managers, proces managers, business analisten, PMO’ers, (fraude)analisten.

Tijdsbesteding
Deze allround training is in beginsel klassikaal en verdeeld over vier dagdelen die verspreid zijn over vier weken. In overleg is afwijking hiervan  mogelijk.

Locatie
Rotterdam en Hoevelaken

Algemeen
Een Advanced Analytics training bevat één van de onderstaande modules:

 1. Tekstanalyse en ‘text mining’: benutten van de kracht van geschreven tekst:
  • Sentimentanalyse
  • Veelvoorkomende woorden (word clouds, term-frequency)
  • Kenmerkende/unieke woorden/woordgroepen (tf-idf-analyse)
  • Tekstclassificatie (woordpatronen gebruiken voor voorspellingen)
 2. Verkennende/exploratieve analyse: om verbanden binnen data te ontdekken en krachtig te visualiseren:
  • Regressieanalyse
  • Clusteranalyse
  • Decision Tree’s
  • Principal Component Analyse
 3. Voorspellende analyse: om uitkomsten te voorspellen of data te classificeren:
  • Regressieanalyse
  • Random Forest
  • Support Vector Machine

Leerdoelen
Na afloop van iedere module heeft de deelnemer een aantal ‘basisscripts’ en de vaardigheid om de techniek in kwestie verder te ontwikkelen.

Applicaties
Centraal staan R en MS Power BI.

Voor wie?
Professionals met affiniteit voor data science en minimaal in bezit van basisvaardigheden vergelijkbaar na afronding van de BI-Basicsmodule. Neem gerust contact op bij twijfel hierover. Een intake vooraf kan plaatsvinden om te besluiten tot toelating.

Locaties
Rotterdam en Hoevelaken

Algemeen
Wij ontwikkelen samen met onze opdrachtgever maatwerk E-learning modules. Deze vergroten op een interactieve, effectieve en actieve manier de kennis van de medewerkers. Kennis niet alleen over fraude en haar verschijningsvormen maar ook over juist die processen die kwetsbaar zijn voor fraude en/of fouten. Hiermee verhogen we blijvend het bewustzijn binnen uw organisatie.

Leerdoelen
Na het voltooien van deze module weet de cursist:

 • Wat fraude is;
 • Hoe fraude te herkennen;
 • Welke processen er kwetsbaar zijn;
 • Wie er frauderen bij een organisatie;
 • Welke type fraudeurs er zijn;
 • Welke vormen van fraude er zijn;
 • Wat de rol van de medewerker/gedetacheerde is.

Voor wie?
Alle medewerkers: leidinggevenden, operationeel staf, en projectmatig.

Tijdsbesteding                  
De gemiddelde duur van de E-learning is 35 minuten.

Algemeen
Korte micro-learnings zijn een passend vervolg op de algemene  E-learningmodule.

Ook worden ze gebruikt om specifieke situaties uit te lichten. De micro-learnings hebben een doorlooptijd van enkele minuten en zijn gericht op praktijksituaties uit specifieke  branches.

Denk hierbij aan:

 • Pensioen;
 • Leven;
 • Schade;
 • Inkomen;
 • Zorg;
 • Het kasproces (hospitality).

Voor wie?
Operationele medewerkers zoals acceptanten, claimbehandelaren, letselschadebehandelaren, hotelmedewerkers etc.

Tijdsbesteding
De gemiddelde module heeft een doorlooptijd van enkele minuten.