DIENSTEN

Onze dienstverlening is maatwerk. Wij stemmen onze aanpak altijd af op uw behoefte.

Scans

Software

Interim

Scans

Kunt u elk van onderstaande vragen met ja beantwoorden?

 • Ik voldoe aan wet- & regelgeving.
 • Klanten maken geen misbruik van mijn diensten.
 • Mijn accountant is niet lastig.
 • Ik heb geen financiële- of kasverschillen.
 • Ik weet wat de impact is van de risico’s die ik loop.
 • Mijn medewerkers maken weinig tot geen fouten.
 • Ik heb geen ondercapaciteit.
 • Mijn doorlooptijden zijn goed.
 • De motivatie van mijn medewerkers is hoog ook bij handwerk/repetitief werk.
 • Ik gebruik mijn data optimaal .
 • Ik heb inzicht in mijn processen.
 • Mijn bedrijf is compliant.

Mocht u één of zelfs meerdere vragen niet met ja beantwoord hebben, schrik niet.

Ook uw bedrijf heeft operationele, administratieve en financiële processen. Deze zijn nodig ter ondersteuning van uw dagelijkse bedrijfsvoering. Helaas zijn ze vaak ook kwetsbaar voor misbruik (fraude) en fouten. Hierdoor voldoet u niet aan wet- & regelgeving of ze kosten u tijd, geld en klanten.

Wij kunnen u helpen!

Overzicht in één oogopslag

Onze Rendement Advies Scan (voor het midden- en kleinbedrijf) of onze Fraud & Failure Assessment laat u binnen een tijdsbestek van een paar weken zien hoe en waar uw bedrijf kwetsbaar is en welke impact dit heeft.

Aan de hand van ons rapport ziet u direct waar voor u de beste kansen liggen. Wij laten u zien welke mogelijkheden u heeft om die kansen te benutten.

Via een holistische aanpak

Onze aanpak is kwalitatief en kwantitatief van aard. We doen het vooral samen met u en zijn gericht op het verhogen van uw rendement! 

Ons onderzoek bestaat onder andere uit het interviewen van personeel, observatie, het onderzoeken van werkinstructies & procesbeschrijvingen en het analyseren van data.

Onze RAS laat u binnen een tijdsbestek van een paar weken zien hoe en waar uw bedrijf kwetsbaar is en welke impact dit heeft. Aan de hand van ons rapport ziet u direct waar voor u de beste kansen liggen. Wij laten u zien welke mogelijkheden u heeft om die kansen te benutten.

Voordelen

 • Inzicht in de oorzaak van het kwetsbare proces/de kwetsbare processen.
 • Impact van het kwetsbare proces. Financieel maar ook gericht op aspecten zoals beleid en medewerkers- en klanttevredenheid.
 • Advies om kwetsbaarheden te verminderen.

Impact

 • Euro’s: minder verspilling meer winst.
 • Proces: automatisering, lager foutenpercentage, en een snellere doorlooptijd
 • Mens: hogere klanttevredenheid, een betere reputatie en een hogere medewerkerstevredenheid.

Onze FFA laat u binnen een tijdsbestek van een paar weken zien hoe en waar uw bedrijf kwetsbaar is en welke impact dit heeft. Aan de hand van ons rapport ziet u direct waar voor u de beste kansen liggen. Wij laten u zien welke mogelijkheden u heeft om die kansen te benutten.

We kijken hierbij naar belangrijke onderdelen zoals beleid, preventie, detectie, bewustwording, rapportage & monitoring en aanwezige frameworks en controls.

Voordelen

 • Inzicht in de oorzaak van het kwetsbare proces/ de kwetsbare processen..
 • Impact van het kwetsbare proces. Niet alleen financieel maar ook op andere onderdelen zoals rendement, schadelast en medewerkers- en klanttevredenheid.
 • Gericht advies in lijn met uw risicobereidheid om kwetsbaarheden te verminderen.

Impact

 • Verlaging operationele kosten;
 • Verbetering van productiviteit;
 • Verlaging van doorlooptijd;
 • Verhoging van klanttevredenheid;
 • Verhoging van medewerkerstevredenheid;
 • Versterking van imago & reputatie;
 • Versteviging in control statement.

Een impressie van een door ons uitgevoerde scan:

Software

Minder fouten, meer tijdwinst en kostenbesparing binnen veel voorkomende processen?

Een greep uit onze software oplossingen:

Minder fouten, tijdwinst en kostenbesparing binnen afstemmingsprocessen bij (beurs)makelaars, volmachten of intermediairs.

Read: automatisch inlezen

Stop met overtypen, knippen en plakken: laad de transactieoverzichten met één muisklik in. Ook voor pdf-bestanden en (gescande) afbeeldingen.

Match: automatisch koppelen
Stop met het koppelen van transacties in Excel. Deze applicatie doet het koppelwerk voor jou in een handomdraai. De koppel-sleutel kun je zelf kiezen!

Go: een vliegende start voor verdere afstemming

De applicatie genereert een transactieoverzicht waarin je precies kan zien welke transacties aansluiten en welke niet. Je weet meteen waar je moet starten.

Voordelen

 • Gebruiksvriendelijke maatwerkapplicatie.
 • Behoud van de huidige processtappen maar dan sneller en eenvoudiger.
 • Aanvullende modules zorgen voor verdere versnelling van het hele controleproces.

Impact

 • Tijdwinst bij het inladen en koppelen van transacties.
 • Een veel kleinere kans op (invoer)fouten.
 • Grote tijdwinst in het hele afstemmingsproces
 • Gemotiveerde medewerkers doordat er meer tijd is voor de complexere stappen in het aansluitingsproces .
 • Inlopen van mogelijke werkachterstanden.

Kwalitatief betere fraudeleads en niet-ontdekte modus operandi uit eigen data halen?

Wij bieden hiervoor twee verschillende full service modules:

1) verbeterde detectie van bestaande modus operandi

2) ontdekken van nieuwe modus operandi.

Het eindresultaat voor iedere modules is een goed werkend detectiealgoritme en bijbehorend dashboard / applicatie.

Wilt u:

 • Data optimaal gebruiken om patronen te vinden en netwerken te onderkennen?
 • Data optimaal gebruiken om meer en betere leads te krijgen?
 • Bestaande ervaring, kennis en geleerde lessen continue & structureel verankerd in de preventie en detectie van fraude.
 • Minder afhankelijk zijn van toevalligheden en oplettende medwerkers?

Wij ondersteunen bij de ontwikkeling van een eigen model. Dit model is gebaseerd op onze software en maakt het mogelijk om patronen en netwerken te herkennen. Het bestaat uit één of meerdere algoritmes gebaseerd op eigen interne data.

 

Een impressie:

Interim

Als Verzekeraar of Volmacht op zoek naar (tijdelijke) vergroting van (onderzoeks-)capaciteit en/of teambezetting?

Wij leveren fraudebehandelaren, ervaren acceptanten en schadebehandelaren op interim basis:

 • Voor de Zakelijke en Particulieren branche.
 • Voor alle Schade & Inkomensproducten.
 • Minimaal HBO niveau met aanvullende opleidingen en diploma WFT (PE) Basis plus Schade of vergelijkbaar.

Onze medewerkers hebben kennis van de meest voorkomende systemen en zijn zelfstandig, vasthoudend, klantgericht, analytisch en communicatief.

Voorafgaande aan de plaatsing zorgen wij voor de opleiding:

 • Klassikaal door ervaren docenten; waaronder een Register Coördinator Fraudebeheersing en advocate Letselschade, Verzekeringen en aansprakelijkheid.
 • Digitaal door middel van onze E-learning “het herkennen en voorkomen van fraude”.

Ons opleidingstraject is maatwerk en in overleg is verdere verdieping mogelijk.

Wij begeleiden tijdens de gehele duur van de opdracht zowel op kennis als op vaardigheden:

 • Door periodieke voortgangsgesprekken op locatie.
 • Door klassikale verdiepingsessies.