Er valt wat te halen

Er valt wat te halen

De literatuur en diverse onderzoeken, die teruggaan tot 2005, spreken over een jaarlijks geschat fraudebedrag van 900 miljoen op schadeverzekeringen.

In het Convenant Aanpak Verzekeringsfraude uit 2011, opgesteld door het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars Nederland, het Openbaar Ministerie en de Politie, wordt gerapporteerd dat  ongeveer 10% van alle schadeclaims frauduleus is.

Facts & figures

Interessant te weten welke trend er de afgelopen jaren te herkennen is. Is er ook daadwerkelijk meer gedetecteerd en bespaard door de gemiddelde schadeverzekeraar?

De factsheet van het Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit (CBV) over 2015 laat zien dat er ruim 31000 onderzoeken naar fraude gestart zijn in dat jaar. Hiervan zijn er meer dan 8000 zaken bewezen; een bewijsbaarheid van rond de 26%, De totale revenuen kwamen uit op 79 miljoen euro.

Vergelijkingsmateriaal over 2016 en 2017 (nog niet gepubliceerd) is lastig te vinden. Wel is er doorgerekend dat een gemiddeld huishouden 100 euro extra aan premie betaald dankzij de kwaadwillende klanten.

Ook PWC doet een duit in het zakje. Op 15 maart verscheen hun publicatie waarin staat dat wereldwijd 50 procent van de bedrijven geconfronteerd wordt met financieel- economische fraude. Een stijging van 14 procent ten opzichte van 2016.

Het zal geen verrassing zijn, dat consumentenbedrog onderdeel uitmaakt van de top-3 fraudesoorten.

De Survey Pulling Fraud out of the shadows  die de basis vormt van de publicatie, spreekt over een aantal interessante onderdelen van goed fraude bestrijden. 

Een goede basis is evident en wordt gevormd door een gedegen anti-fraudebeleid en bewustwording. Daarnaast wordt ook het belang van (goede communicatie tussen) lijn- en staf benadrukt. Tot slot wordt er gesproken over data-analyse en de mogelijkheden die (nieuwe) technologieën bieden. De moeite van het lezen waard dus!

Topje van de ijsberg of niet?

Diverse initiatieven hebben afgelopen jaar hun vruchten afgeworpen. Wat te denken van het lik-op-stuk beleid door het direct aansprakelijk stellen van de daders via de organisatie ServiceOrganisatie Directe Aansprakelijkheidstelling (SODA), de samenwerking met het OM en het instellen van één aangifteloket.

Er is een stijging merkbaar in frauduleuze leads die onderzocht en  bewezen worden en als resultante daarvan een hogere besparing in euro’s.

Echter, vanuit ervaring weten wij dat het a) vrij lastig is om intern te benchmarken en b) het, ook al is er geen sprake van concurrentie op het gebied van verzekeringsfraude, onmogelijk is om extern goed te kunnen benchmarken.

Daarnaast is innovatie en het toepassen van de nieuwste methoden en technieken zoals bijvoorbeeld Nudging (het beïnvloeden van gedrag) en Machine Learning (toepassing van algoritmes en technieken om computers te leren) nog lang geen gemeengoed in de verzekeringsbranche.

De gemiddelde verzekeraar zal volgens ons dan ook bij lange na niet in de buurt komen van de 10% (lees is spekkoper met slechts enkele procenten).

En ook al is 10% wellicht opportuun en mogen we het effect van de getroffen preventieve maatregelen niet onderschatten, er lijkt nog heel veel te winnen en dan niet alleen in euro’s!

Juriaan Leissner

Juri Leissner

Juriaan Leissner is managing consultant bij Leissner & Van der Molen. Als Master Culture & Change brengt hij teams in beweging vanuit mens, gedrag en fraudebewustzijn. Hij heeft veel managementervaring in operations en risk binnen de verzekeringsbranche. “Als je niet beter wil worden, stop je met goed zijn”.